Lý do du học tiếng Việt và tiếng Nhật (Mẫu đơn giản)

LÝ DO DU HỌC

(Tiếng Việt)

Ngày tháng năm: [Ngày Tháng Năm]

Tên và Họ: [Họ và Tên Sinh Viên]

Ngày Sinh: [Ngày Sinh]

Quốc tịch: [Quốc tịch]

Trình độ học vấn hiện tại: [Trình độ học vấn hiện tại của sinh viên]

Chuyên ngành/ Ngành học: [Chuyên ngành hoặc ngành học đăng ký]


I. Lý Do Chọn Du Học:

 1. Chất Lượng Giáo Dục:
  • Tính đến thời điểm hiện tại, giáo dục tại [tên trường] đã thu hút sự chú ý của tôi với chất lượng giảng dạy cao cấp và đội ngũ giáo viên uy tín trong lĩnh vực của mình.
 2. Nghiên Cứu và Phát Triển:
  • Tôi rất mong muốn được tham gia vào môi trường nghiên cứu và phát triển tại [tên trường], nơi mà sự đổi mới và sáng tạo được đánh giá cao.
 3. Trải Nghiệm Văn Hóa:
  • Du học không chỉ là hành trình học thuật mà còn là cơ hội trải nghiệm văn hóa. Tôi tin rằng việc sống và học tập tại [địa điểm] sẽ mở ra cho tôi một khung cảnh độc đáo về văn hóa và nền giáo dục.
 4. Ngôn Ngữ:
  • Việc học tiếng [tên ngôn ngữ] tại [tên trường] không chỉ là mục tiêu cá nhân mà còn là cơ hội nghề nghiệp, mở ra cánh cửa cho nhiều khả năng trong tương lai.
 5. Phát Triển Nghề Nghiệp:
  • Tôi tin rằng việc du học tại [tên trường] sẽ mang lại cho tôi những kỹ năng và kiến thức chuyên sâu, giúp tôi phát triển sự nghiệp của mình ở mức độ toàn cầu.

II. Đối Tượng Học Bổng Hoặc Chương Trình Hỗ Trợ:

 1. Đối Tượng Học Bổng:
  • Tôi hiểu rằng [tên trường] có nhiều chương trình học bổng dành cho sinh viên quốc tế. Tôi kỳ vọng có thể đạt được một trong những học bổng này để giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho gia đình.
 2. Chương Trình Hỗ Trợ Sinh Viên:
  • Tôi đã tìm hiểu về các dịch vụ hỗ trợ sinh viên của [tên trường], và tôi tin rằng sự hỗ trợ này sẽ giúp tôi dễ dàng hòa nhập vào môi trường học tập mới và tận hưởng trọn vẹn trải nghiệm du học.

III. Tầm Quan Trọng của Chuyến Du Học Đối Với Tương Lai:

 • Du học không chỉ là một quãng thời gian học tập mà còn là một hành trình hình thành bản thân. Tôi tin rằng trải nghiệm du học sẽ là chìa khóa mở cánh cửa cho sự phát triển cá nhân và nghề nghiệp của tôi trong tương lai.

IV. Lời Kết:

Tôi cam kết sẽ nỗ lực hết mình, tận dụng mọi cơ hội để học tập và đóng góp tích cực vào cộng đồng sinh viên tại [tên trường]. Tôi tin rằng việc du học sẽ là một bước ngoặt quan trọng đối với sự phát triển cá nhân và sự nghiệp của tôi. Chân thành cảm ơn sự xem xét hồ sơ của tôi.

Trân trọng,

[Họ và Tên Sinh Viên]


履歴書の留学理由書

(Tiếng Nhật)

日付:[日付]

氏名: [氏名]

生年月日: [生年月日]

国籍: [国籍]

現在の学歴: [現在の学歴]

専攻/学部: [専攻/学部]


I. 留学の理由:

 1. 優れた教育品質:
  • 現在までのところ、[大学名]の教育品質と専門的な教員陣に魅力を感じています。
 2. 研究と技術の発展:
  • [大学名]での研究と技術の発展に参加したいと強く望んでいます。ここは革新と創造性が高く評価されている場所です。
 3. 文化体験:
  • 留学は学問的な経験だけでなく、文化体験の機会でもあります。[留学地名]での生活と学習を通じて、独自の文化を体験することができると信じています。
 4. 言語習得:
  • [大学名]での[言語名]の学習は個人的な目標だけでなく、将来の職業においても有益であると考えています。
 5. 職業発展:
  • [大学名]での留学が私に専門的なスキルと深い知識を提供し、将来のキャリア発展に寄与すると信じています。

II. 奨学金またはサポートプログラム:

 1. 奨学金の対象:
  • [大学名]が提供している国際学生向けの奨学金プログラムについて認識しており、これらの奨学金を得ることで家族の負担を軽減できることに期待しています。
 2. 学生サポートプログラム:
  • [大学名]の学生サポートサービスについて調査し、これらのサービスが新しい学習環境にスムーズに適応し、留学生活を十分に楽しむためのサポートを提供してくれると信じています。

III. 将来への留学の重要性:

 • 留学はただの学問的な経験だけでなく、自己形成の旅でもあります。留学経験は将来の個人的な成長と職業的な発展において鍵を握っていると考えています。

IV. 結び:

私は最大限の努力をして、[大学名]の学生コミュニティに貢献し、積極的に学びの機会を活かすことを約束します。留学は私の個人的な成長とキャリアの発展において重要な一歩であると確信しています。ご検討いただき、誠にありがとうございます。

敬具,

[氏名]

Gợi ý viết lý do du học Nhật Bản