Trang web chính thức của các trường Cao Đẳng, Đại Học tại Nhật Bản

Dưới đây là trang web chính thức của các trường trong chương trình du học Nhật Bản Chikyujin. Các trường này nằm tại:

– Tokyo và các tỉnh lân cận gồm có Chiba, Kanagawa, Toyama, Saitama (gần những nơi nhận các bạn vào làm thêm)
– Fukuoka (nam Nhật Bản)

 
Daido International School
Tên tiếng Việt: Học viện Quốc tế Daido (Học viện Quốc tế Đại Đồng)
Tên tiếng Nhật: 大同国際学院 (Daidou Kokusai Gakuin)

Trang web chính thức: http://www16.ocn.ne.jp/~daidokg/

Địa điểm: Thành phố Ichikawa, tỉnh Chiba

Makuhari Japanese Language School

Tên tiếng Việt: Trường Nhật ngữ Makuhari
Tên tiếng Nhật:  幕張日本語学校 (Makuhari Nihongo Gakkou)

Trang web chính thức: http://www.makuhari-jls.com

Địa điểm: Quận Hanamigawa, thành phố Chiba, tỉnh Chiba
 
The Central International Culture School
Tên tiếng Việt: Học viện Văn hóa Quốc tế Chuo (Chuo = Trung Ương)
Tên tiếng Nhật: 中央国際文化学院 (Chuu-ou Kokusai Bunka Gakuin)

Trang web chính thức: http://www.cicacademy.net/

Địa điểm: Quận Chuo, thành phố Chiba, tỉnh Chiba

Three H Japanese Language School

Tên tiếng Việt: Trường tiếng Nhật 3H
Tên tiếng Nhật: スリーエイチ(3H)日本語学校 (Surii Eichi Nihongo Gakkou)

Trang web chính thức: http://www.go3h.com/

Địa điểm: Quận Chuo, thành phố Chiba, tỉnh Chiba

Toho International College

Tên tiếng Việt: Học viện Quốc tế Toho (Học viện Quốc tế Đông Phương)
Tên tiếng Nhật: 東方国際学院 (Touhou Kokusai Gakuin)

Trang web chính thức: http://www.toho-ac.jp

Địa điểm: Quận Edogawa, Tokyo

Toyo Language School

Tên tiếng Việt: Học viện Ngôn ngữ Toyo (Học viện Ngôn ngữ Đông Dương)
Tên tiếng Nhật: 東洋言語学院 (Tou-you Gengo Gakuin)

Trang web chính thức: http://www.tls-japan.com/
Địa điểm: Quận Edogawa, Tokyo
 
Waseda Edu Japanese Language School

Tên tiếng Việt: Trường Nhật ngữ Waseda Edu

Tên tiếng Nhật: 早稲田EDU日本語学校 (Waseda EDU Nihongo Gakkou)
Trang web chính thức: http://www.wasedals.com/ 

Địa điểm: Thành phố Kawasaki, tỉnh Kanagawa
 
Toyama College of Business and Information Technology
Tên tiếng Việt: Trường dạy nghề kinh doanh và công nghệ thông tin Toyama
Tên tiếng Nhật: 富山情報ビジネス専門学校 (Toyama Jouhou Bijinesu Senmon Gakkou)
Trang web chính thức: http://www.bit.urayama.ac.jp/

Địa điểm: Thành phố Imizu, tỉnh Toyama
 
OJI International Language Institute
Tên tiếng Việt: Trường ngoại ngữ Oji
Tên tiếng Nhật: 王子国際語学院 (Ouji Kokusai-go Gakuin)
Trang web chính thức: http://www.oji-gaigo.com/

Địa điểm: Warabi-shi, tỉnh Saitama
 

Yokohama International Japanese Language School
Tên tiếng Nhật: 横浜国際日本語学校 (Yokohama Kokusai Nihon-go Gakkou)
Địa điểm: Thành phố Yokohama, tỉnh Kanagawa
 

Fukuoka Foreign Language College

Tên tiếng Việt: Trường ngoại ngữ Fukuoka
Tên tiếng Nhật: 福岡外語専門学校 (Fukuoka Gaigo Senmon Gakkou)
Trang web chính thức: http://www.f-seikei.com/english/

Địa điểm: Thành phố Fukuoka, tỉnh Fukuoka

Daido International School

Tên tiếng Việt: Học viện Quốc tế Daido (Học viện Quốc tế Đại Đồng)
Tên tiếng Nhật: 大同国際学院 (Daidou Kokusai Gakuin)

Trang web chính thức: http://www16.ocn.ne.jp/~daidokg/

Địa điểm: Thành phố Ichikawa, tỉnh Chiba

Makuhari Japanese Language School

Tên tiếng Việt: Trường Nhật ngữ Makuhari
Tên tiếng Nhật:  幕張日本語学校 (Makuhari Nihongo Gakkou)

Trang web chính thức: http://www.makuhari-jls.com

Địa điểm: Quận Hanamigawa, thành phố Chiba, tỉnh Chiba
 
The Central International Culture School
Tên tiếng Việt: Học viện Văn hóa Quốc tế Chuo (Chuo = Trung Ương)
Tên tiếng Nhật: 中央国際文化学院 (Chuu-ou Kokusai Bunka Gakuin)

Trang web chính thức: http://www.cicacademy.net/

Địa điểm: Quận Chuo, thành phố Chiba, tỉnh Chiba

Three H Japanese Language School

Tên tiếng Việt: Trường tiếng Nhật 3H
Tên tiếng Nhật: スリーエイチ(3H)日本語学校 (Surii Eichi Nihongo Gakkou)

Trang web chính thức: http://www.go3h.com/

Địa điểm: Quận Chuo, thành phố Chiba, tỉnh Chiba

Toho International College

Tên tiếng Việt: Học viện Quốc tế Toho (Học viện Quốc tế Đông Phương)
Tên tiếng Nhật: 東方国際学院 (Touhou Kokusai Gakuin)

Trang web chính thức: http://www.toho-ac.jp

Địa điểm: Quận Edogawa, Tokyo

Toyo Language School

Tên tiếng Việt: Học viện Ngôn ngữ Toyo (Học viện Ngôn ngữ Đông Dương)
Tên tiếng Nhật: 東洋言語学院 (Tou-you Gengo Gakuin)

Trang web chính thức: http://www.tls-japan.com/
Địa điểm: Quận Edogawa, Tokyo

Waseda Edu Japanese Language School

Tên tiếng Việt: Trường Nhật ngữ Waseda Edu

Tên tiếng Nhật: 早稲田EDU日本語学校 (Waseda EDU Nihongo Gakkou)
Trang web chính thức: http://www.wasedals.com/ 

Địa điểm: Thành phố Kawasaki, tỉnh Kanagawa

Toyama College of Business and Information Technology

Tên tiếng Việt: Trường dạy nghề kinh doanh và công nghệ thông tin Toyama
Tên tiếng Nhật: 富山情報ビジネス専門学校 (Toyama Jouhou Bijinesu Senmon Gakkou)
Trang web chính thức: http://www.bit.urayama.ac.jp/

Địa điểm: Thành phố Imizu, tỉnh Toyama

OJI International Language Institute

Tên tiếng Việt: Trường ngoại ngữ Oji
Tên tiếng Nhật: 王子国際語学院 (Ouji Kokusai-go Gakuin)
Trang web chính thức: http://www.oji-gaigo.com/

Địa điểm: Warabi-shi, tỉnh Saitama

Yokohama International Japanese Language School

Tên tiếng Nhật: 横浜国際日本語学校 (Yokohama Kokusai Nihon-go Gakkou)
Địa điểm: Thành phố Yokohama, tỉnh Kanagawa

Fukuoka Foreign Language College

Tên tiếng Việt: Trường ngoại ngữ Fukuoka
Tên tiếng Nhật: 福岡外語専門学校 (Fukuoka Gaigo Senmon Gakkou)
Trang web chính thức: http://www.f-seikei.com/english/

Địa điểm: Thành phố Fukuoka, tỉnh Fukuoka